Η Ερευνητική Ομάδα Ιχνοανάλυσης και Φασματομετρίας Μάζας αναζητεί Τεχνικό/ Επιστημονικό Συνεργάτη

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του επιδημιολογικού φορτίου των λυμάτων της Αττικής από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναζητείται τεχνικός/επιστημονικός συνεργάτης για εργασία μερικής απασχόλησης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Καθημερινή δειγματοληψία από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας
  • Μεταφορά του δείγματος στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
  • Συνεισφορά στην προκατεργασία του δείγματος, εφόσον παραστεί ανάγκη, υπό την καθοδήγηση και επιτήρηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα οδήγησης και κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου
  • Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή άλλων τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών θα θεωρηθεί προσόν
  • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ

Προσφέρεται:

  • Εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Συμμετοχή σε σημαντικό επιστημονικό πρόγραμμα με συνεισφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 7274795

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή βιογραφικών: foteinitskl@med.uoa.gr